top of page
Open Site Navigation

Policy

& Cookies (Svenska)

Integritetspolicy

Välkommen till vårt företags integritetspolicy. Vi på zela Sverige AB bryr oss djupt om våra besökares och användares integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar din personliga information, samt förklarar de dataskyddsregler som du kan ha rätt till i denna personliga information. Denna integritetspolicy gäller för alla våra användare, inklusive oregistrerade besökare, registrerade användare och premiumanvändare (gemensamt "Användare", "du" eller "din"), och för alla våra tjänster, inklusive våra webbplatser (inklusive www.zeladesign.se och www.zeladesign.com alla dess subdomäner, "Webbplatsen"), webbapplikationer ("Editor X"), mobilapplikationer ("Mobilappar") och relaterade tjänster (gemensamt "Tjänsterna"). Denna integritetspolicy är inte avsedd att åsidosätta villkoren i något avtal som du har med oss, eller några rättigheter som du kan ha enligt lag.

Användarvillkor

Vi på zela Sverige/zela Design erbjuder hemsidor, webbutveckling, enklare appar och grafisk design genom vår plattform Editor X, som är skapad av Wix.com och i vissa fall skapat i Wordpress.com eller Shopify.com. Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa användarvillkor ("Villkor"). Villkoren gäller för alla våra användare, inklusive oregistrerade besökare, registrerade användare och premiumanvändare (gemensamt "Användare", "du" eller "din"). Genom att använda våra tjänster godkänner du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor, samt vår integritetspolicy och alla andra policys som vi kan publicera på vår webbplats. Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen avstå från att använda våra tjänster.

 

Information som vi samlar in och använder

Vi samlar in följande typer av personlig information från våra användare:

Information som du ger oss direkt: När du skapar ett konto, kontaktar oss eller på annat sätt kommunicerar med oss, kan du ge oss personlig information som ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din betalningsinformation och annan information som du själv väljer att lämna.

Informationen som vi samlar in automatiskt: Vi samlar in viss information automatiskt när du använder våra tjänster, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, refererande webbsida och annan information om hur du interagerar med våra tjänster.

Cookies och annan teknik: Vi använder cookies och annan teknik för att samla in information om hur du interagerar med våra tjänster, och för att anpassa din upplevelse på vår webbplats. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar genom att gå till inställningarna i din webbläsare.

Vi använder personlig information för att:

Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.

Kommunicera med dig om dina konton eller transaktioner med oss.

Skicka nyhetsbrev och marknadsföring till dig, om du har gett ditt samtycke.

Följa lagliga förpliktelser.

Vi delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Säkerhet

Vi tar säkerhet på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller förlust. Vi har också interna rutiner för att hantera eventuella säkerhetsincidenter som kan uppstå.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, ändring av eller radering av din personliga information som vi har om dig. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din personliga information, och att begära att vi begränsar vår behandling av din personliga information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@zeladesign.se.

Ändringar i policyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om vi gör några väsentliga ändringar i policyn genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Vi rekommenderar att du läser igenom policyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].

 

Användning av Tjänsterna

Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt konto och för att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna, korrekta och aktuella. Du får inte använda våra tjänster för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte störa eller avbryta våra tjänster eller nätverk som är anslutna till våra tjänster.

Vi reserverar oss rätten att neka dig tillgång till våra tjänster eller att ta bort ditt konto om du bryter mot dessa villkor eller om vi tror att du använder våra tjänster på ett sätt som skadar oss eller andra användare.

Innehåll som du laddar upp

Du är ansvarig för allt innehåll som du laddar upp till våra tjänster, inklusive text, bilder, video och annat material. Genom att ladda upp innehåll på våra tjänster ger du oss en icke-exklusiv, global licens att använda, kopiera, distribuera och visa ditt innehåll på våra tjänster, samt att göra nödvändiga ändringar i ditt innehåll för att anpassa det till vår plattform.

Du garanterar att du äger allt innehåll som du laddar upp till våra tjänster, eller att du har rätt att använda det på det sätt som du gör. Du får inte ladda upp något innehåll som kränker någon annans rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken eller personliga rättigheter. Om du som kund inte har eget material så kan zela Sverige komma att använda gratis bilder genom t.ex. wix.com egna biblotek eller exempelvis Unsplash.com då är deras regler och rättigheter som gäller för materialet.

Avgifter och betalning

Vissa av våra tjänster kan kräva en avgift för att användas. Om du väljer att använda en betaltjänst, godkänner du att betala alla avgifter som gäller för den tjänsten.

Alla betalningar som du gör genom våra tjänster är säkra och krypterade. Vi tar inte emot eller lagrar någon av din betalningsinformation på våra servrar.

Ansvarsfriskrivning

Vi tillhandahåller våra tjänster "som de är" och garanterar inte att de kommer att fungera utan avbrott eller fel. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av våra tjänster, inklusive förluster eller skador som uppstår till följd av felaktig information eller tekniska problem. Då vi inte är skapare av tredjeparts tjänsterna som vi använder oss av.

Vi ansvarar inte heller för något innehåll som du laddar upp till våra tjänster, och vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra innehåll som vi anser vara olämpligt.

Ändringar i villkoren

Vi kan uppdatera dessa villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om vi gör några väsentliga ändringar i villkoren genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].

 

Innehållslicenser och immateriella rättigheter

Allt innehåll på våra tjänster, inklusive text, bilder, grafik, ljud och video, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, visa publikt eller på annat sätt utnyttja något av det skyddade innehållet utan vårt skriftliga tillstånd.

Genom att ladda upp innehåll till våra tjänster ger du oss en icke-exklusiv, global licens att använda, kopiera, distribuera och visa ditt innehåll på våra tjänster, samt att göra nödvändiga ändringar i ditt innehåll för att anpassa det till vår plattform. Undantag kan uppkomma vid använt material av gratis material från tredjeparts tjänster såsom pixabay, pexels, unsplash eller exempelvis wix egna media bilblotek. Då är det deras immaterialla rättigheter som gäller. Vi frågor om detta kontakta info@zeladesign.se.

Cookies Policy
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker vår webbplats. De används för att förbättra webbplatsens funktionalitet och för att ge oss information om hur användare interagerar med vår webbplats.
Vilka typer av cookies använder vi?
Vi använder två huvudtyper av cookies på vår webbplats:
    Nödvändiga cookies: Dessa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De hjälper oss att spara dina inställningar och förhindra att du måste logga in varje gång du besöker vår webbplats.
    Prestanda- och funktionscookies: Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in information om hur användare interagerar med den. De hjälper oss också att göra webbplatsen mer användarvänlig genom att till exempel spara dina preferenser.

Vi använder också tredjepartscookies från följande tjänster:

    Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur användare interagerar med vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra webbplatsens funktionalitet. Google Analytics använder cookies för att samla in denna information. Mer information om Google Analytics cookies kan hittas här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

    Sociala medieplattformar: Vi använder sociala medieplattformar för att ge dig möjlighet att dela innehåll från vår webbplats på sociala medier. Dessa plattformar kan använda cookies för att samla in information om din användning av deras tjänster. Mer information om dessa cookies hittar du på respektive sociala medieplattforms webbplats.

Hur kan jag hantera cookies?
Du kan ändra dina cookieinställningar när som helst genom att klicka på "cookieinställningar" på vår webbplats. Du kan också ändra dina cookieinställningar i din webbläsare. Observera att om du inaktiverar vissa cookies kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats.

Ändringar i denna policy
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna cookies policy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss
Om du har några frågor om denna cookies policy, vänligen kontakta oss på info@zeladesign.se.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller stavfel.

Policy

& Cookies (English)

Welcome to our company's privacy policy. At zela Sverige AB, we deeply care about the privacy of our visitors and users. This privacy policy describes how we collect, use, and share your personal information, as well as explains the data protection rules that you may have the right to in this personal information. This privacy policy applies to all of our users, including unregistered visitors, registered users, and premium users (collectively, "Users," "you," or "your"), and to all of our services, including our websites (including www.zeladesign.se and www.zeladesign.com and all its subdomains, "the Website"), web applications ("Editor X"), mobile applications ("Mobile Apps"), and related services (collectively, "the Services"). This privacy policy is not intended to override the terms of any agreement you have with us or any rights you may have under the law.

We at zela Sverige/zela Design offer websites, web development, simpler apps, and graphic design through our platform Editor X, which is created by Wix.com and in some cases created in Wordpress.com or Shopify.com. By using our services, you agree to these user terms ("Terms"). The terms apply to all our users, including unregistered visitors, registered users, and premium users (collectively "Users," "you," or "your"). By using our services, you agree that you have read, understood, and accepted these terms, as well as our privacy policy and any other policies we may publish on our website. If you do not agree to these terms, please refrain from using our services.

 

Information we collect and use

We collect the following types of personal information from our users: Information You Provide Us Directly: When you create an account, contact us, or otherwise communicate with us, you may provide us with personal information such as your name, email address, phone number, payment information, and other information that you choose. To leave. The Information We Collect Automatically: We collect certain information automatically when you use our Services, including your IP address, browser type, operating system, referring web page, and other information about how you interact with our Services. Cookies and other technologies: We use cookies and other technologies to collect information about how you interact with our services, and to customize your experience on our website. You can change your cookie settings at any time by going to the settings in your browser.

We use personal information to:

Provide and improve our services. Communicate with you about your accounts or transactions with us. Send you newsletters and marketing, if you have given your consent. Comply with legal obligations. We do not share your personal information with third parties for marketing purposes without your consent.

Security

We take security seriously and take appropriate technical and organizational measures to protect your personal information against unauthorized access, alteration, deletion or loss. We also have internal procedures to deal with any security incidents that may arise.

Your Rights
You have the right to request access to, modification, or deletion of your personal information that we have about you. You also have the right to object to our processing of your personal information and to request that we limit our processing of your personal information. If you wish to exercise any of these rights, please contact us at info@zeladesign.se.

Changes to the Policy

We may update this privacy policy from time to time. We will notify you if we make any material changes to the policy by posting an updated version on our website or by sending an email to you. We recommend that you review the policy regularly to stay informed of any changes.

Contact Us

If you have any questions about this privacy policy, please contact us at [contact information].

 

Use of the Services

You are responsible for all activity that occurs under your account and that all information you provide to us is true, correct and up-to-date. You may not use our Services for any illegal or unauthorized purpose, and you may not interfere with or disrupt our Services or networks connected to our Services. We reserve the right to deny you access to our services or to delete your account if you violate these terms or if we believe you are using our services in a way that harms us or other users. Content that you upload You are responsible for all content that you upload to our Services, including text, images, video and other materials. By uploading Content to our Services, you grant us a non-exclusive, worldwide license to use, copy, distribute and display your Content on our Services, and to make the necessary changes to your Content to adapt it to our Platform. You warrant that you own all Content that you upload to our Services, or that you have the right to use it in the manner that you do. You may not upload any content that infringes anyone else's rights, including copyright, trademark or personal rights. If you as a customer do not have your own material, zela Sweden may use free images through e.g. wix.com's own library or, for example, Unsplash.com, then their rules and rights apply to the material.

Fees and Payment

Some of our services may require a fee to use. If you choose to use a paid service, you agree to pay all fees applicable to that service. All payments you make through our services are secure and encrypted. We do not receive or store any of your payment information on our servers.

Disclaimer

We provide our services "as is" and do not guarantee that they will function without interruption or error. We are not liable for any loss or damage arising from your use of our services, including loss or damage arising from incorrect information or technical problems. As we are not the creators of the third-party services that we use. We are also not responsible for any content that you upload to our services, and we reserve the right to remove or modify any content that we deem inappropriate.

Changes to Terms

We may update these terms from time to time. We will notify you if we make any material changes to the Terms by posting an updated version on our website or by sending you an email. We recommend that you read the terms regularly to keep up to date with any changes. 

 

Content licenses and intellectual property rights

All content on our services, including text, images, graphics, audio and video, is protected by copyright and other intellectual property rights. You may not copy, distribute, modify, create derivative works from, publicly display or otherwise exploit any of the Protected Content without our written permission. By uploading Content to our Services, you grant us a non-exclusive, worldwide license to use, copy, distribute and display your Content on our Services, and to make the necessary changes to your Content to adapt it to our Platform. Exceptions may arise in the case of used material of free material from third-party services such as pixabay, pexels, unsplash or, for example, Wix's own media bilblotek. Then it is their intellectual property rights that apply. For questions about this, contact info@zeladesign.se.

Cookies Policy

This website uses cookies to improve your user experience. Cookies are small text files that are placed on your device when you visit our website. They are used to improve the website's functionality and to provide us with information about how users interact with our website. What types of cookies do we use? We use two main types of cookies on our website: Necessary cookies: These cookies are essential for the website to function properly. They help us save your settings and prevent you from having to log in every time you visit our website. Performance and functionality cookies: These cookies help us improve our website by collecting information about how users interact with it. They also help us make the website more user-friendly by, for example, saving your preferences.
 

We also use third-party cookies from the following services: Google Analytics: We use Google Analytics to collect information about how users interact with our website. This helps us improve the website's functionality. Google Analytics uses cookies to collect this information. More information about Google Analytics cookies can be found here: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. Social Media Platforms: We use social media platforms to enable you to share content from our website on social media. These platforms may use cookies to collect information about your use of their services. More information about these cookies can be found on the respective social media platform's website. How can I manage cookies? You can change your cookie settings at any time by clicking on "cookie settings" on our website. You can also change your cookie settings in your browser. Please note that disabling certain cookies may affect the functionality of our website. Changes to this policy We reserve the right to change this cookies policy at any time. Any changes will be posted on our website. We recommend that you regularly review this policy to stay up-to-date on any changes. Contact Us If you have any questions about this cookies policy, please contact us at info@zeladesign.se. ​

We reserve the right for any misspellings or typos.

bottom of page